SECOND HOME
Thông tin thị trường
Quy định hạn sở hữu chung cư không vi hiến theo Bộ xây dựng Quy định hạn sở hữu chung cư không vi hiến theo Bộ xây dựng 15-09-2022

Quy định sở hữu chung cư có thời hạn, theo Bộ Xây dựng, không nhằm hạn chế quyền sở hữu của người dân mà để đảm bảo an toàn và không trái với Hiến pháp, Luật Dân sự.

Xem tất cả

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận bảng giá