VILLA - TOWNHOUSE
Thông tin thị trường
2022 - Một năm bùng nổ của du lịch nội địa 2022 - Một năm bùng nổ của du lịch nội địa 24-12-2022

Du lịch Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của khách nội địa 2022 khi đạt 101,3 triệu lượt, tăng 168,3% so với kế hoạch, vượt mức trước dịch.

Xem tất cả

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận bảng giá